Arbeidsverhoudingen

Conflicten tijdens de arbeidsovereenkomst

Bepaalde geschillen tijdens de arbeidsovereenkomst kunnen zo onderworpen worden aan een informele bemiddeling.  Bemiddeling werd toegepast in een geval waar een personeelslid tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst een vordering had gesteld over een tekort aan loon. Tijdens de bemiddeling bereikten werknemer en werkgever een akkoord over de voortzetting van de arbeidsovereenkomst met aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden.  Tijdens een procedure pesten op het werk werd een akkoord bereikt over een nieuwe taakverdeling en een aanpassing van de structuur van de dienst.
 
Er ligt een breed werkveld open voor bemiddeling in conflicten op de arbeidsvloer. Dit past in projecten van coaching, organisatiebegeleiding, change-management...