Arbeidsverhoudingen

Geschillen bij einde arbeidsovereenkomst

Een geschil bij het einde van de individuele arbeidsverhouding kan alzo snel worden opgelost in een vrijwillige bemiddeling, de arbeidsrechtbank blijft bevoegd wanneer de bemiddeling niet tot een akkoord leidt.

Arbeidsgerechten kunnen tijdens de behandeling partijen aanbevelen over te schakelen op gerechtelijke bemiddeling. Ingewikkelde en delicate geschillen worden zo in een  vertrouwelijke en besloten omgeving definitief opgelost.