Wie staat partijen bij?

Bij bemiddeling kunnen partijen vrij hun raadsman/raadsvrouw kiezen. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op een advocaat of een andere dienstverlener (sociaal secretariaat, HR bedrijven..) die desgevallend eerder betrokken was in het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst en/of het arbeidsgeschil. Ook kunnen werknemers worden bijgestaan door een  vakbondsafgevaardigde en werkgevers door een afgevaardigde van de werkgeversfederatie.