Kostprijs

In de regel dragen alle partijen die kiezen voor een bemiddeling de kosten. In bemiddeling in sociale zaken is het niet ongebruikelijk dat de werkgever een groter deel of alle kosten draagt. In bepaalde gevallen zijn de kosten van de bemiddeling ten laste van een verzekeraar rechtsbijstand.

Lees verder

Deze kostprijs moet men vergelijken met de kostprijs van een gerechtelijke procedure waarbij voor de werkgever de tussenkomst van een advocaat noodzakelijk is.

Lees verder

Er kan een indicatieve offerte gemaakt worden. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met mij op.