Vertrouwelijkheid

Artikel 1728 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de documenten die worden opgemaakt en mededelingen die worden gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure vertrouwelijk zijn.

Lees verder